Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Domyślna grafika

Na czele Zamku Królewskiego stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zamku Królewskiego, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

Ostatnia aktualizacja
22/11/2021
Data opublikowania
13/05/2013
Udostępniający
Zamek Administrator
Historia zmian

Source URL: https://bip.zamek-krolewski.pl/strona/struktura-organizacyjna-dyrekcja-zamku/785-dyrektor-zamku-krolewskiego-w-warszawie-muzeum