Główny Księgowy

Domyślna grafika

Główny Księgowy  wykonuje uprawnienia i obowiązki Dyrektora w zakresie zarządzania Zamkiem Królewskim zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

Ostatnia aktualizacja
22/11/2021
Data opublikowania
13/05/2013
Udostępniający
Zamek Administrator
Historia zmian

Source URL: https://bip.zamek-krolewski.pl/strona/struktura-organizacyjna-dyrekcja-zamku/789-glowny-ksiegowy