Inspektor Ochrony Danych

W Zamku Królewskim w Warszawie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane kontaktowe Inspektora:

Joanna Łukaszyk, adres e-mail: iod@zamek-krolewski.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem wskazanego adresu e-mail we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.