Działy

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum prof. dr hab. Wojciech Fałkowski

Dział Inwentarzy Muzealnych Główny Inwentaryzator Natalia Ładyka
Dział Radców Prawnych mec. Andrzej Dębski, mec. Magdalena Sylwestrzak
Inspektor Ochrony Danych dr Joanna Łukaszyk
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Monika Zgiet

Pierwszy Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Jarosław Wójtowicz

Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Kierownik Agnieszka Woźniak
Dział IT Kierownik Krzysztof Dąbrowski
Dział Zamówień Publicznych p.o. Kierownika Katarzyna Debis
Dział Kadr i Szkoleń  Kierownik Agnieszka Woźniak
Stanowisko ds. BHP Paweł Rubaszkiewicz
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Ogrodów Kierownik Monika Drąg
Dział Organizacyjny, Kierownik Agnieszka Serocka

Główny Księgowy Agnieszka Bębenek

Dział Ekonomiczny Kierownik Aleksandra Wyszyńska
Dział Rachuby Płac Kierownik Anna Ćwiek
Dział Księgowości Kierownik Beata Majchrzak

Szef Ochrony Mariusz Frydrych

Straż Zamkowa: Maciej Zdunek, Robert Zenik
Dział Zabezpieczeń Technicznych: Kierownik Andrzej Zagórski
Dział Dozoru Ekspozycji: Z-ca Szefa Ochrony Maciej Zdunek
Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego: Mariusz Frydrych
Inspektor ochrony przeciwpożarowej: Maciej Zdunek

Główny Inżynier Daniel Dróżdż

Dział Budowlany: Kierownik Tamara Czykatowicz
Dział Elektryczny: Kierownik Janusz Duczman
Dział Sanitarny: Kierownik Piotr Zaborowski
Sekretariat, Stanowisko ds. Ogólnotechnicznych: Marzanna Nowocińska

Zastępca Dyrektora ds. Muzealnych i Programowych Ziemowit Koźmiński

Ośrodek Sztuki Kurator dr Artur Badach
Dział Digitalizacji Kierownik Zuzanna Kaluta
Dział Projektów Naukowych i Muzealnych Kierownik Paweł Tyszka
Sekcja Archeologii Kierownik Agnieszka Bocheńska
Gabinet Numizmatyczny Kierownik Michał Zawadzki
Archiwum Kurator Beata Gadomska
Biblioteka Kierownik Renata Broniek
Dział Konserwacji Główny Konserwator Tomasz Buźniak
Dział Wydawniczy Arx Regia p.o. Kierownik Działu Tatiana Hardej
Kuratorium pałacu Pod Blachą dr Mariusz Klarecki

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Elżbieta Ofat

Dział Protokołu i Organizacji Wydarzeń Kierownik Lesław Krzewski
Dział Obsługi Publiczności Kierownik Kanga Pierz
Dział Promocji i Komunikacji Kierownik Dorota Piskorska
Dział Edukacji Kierownik Michał Sobieraj
Dział Organizacji Wystaw Kierownik Paweł Martosz