Główny Księgowy

Główny Księgowy  wykonuje uprawnienia i obowiązki Dyrektora w zakresie zarządzania Zamkiem Królewskim zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

Załącznik Rozmiar pliku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zał. do zarz. 822 16.96 MB