Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Na czele Zamku Królewskiego stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Zamku Królewskiego, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

Załącznik Rozmiar pliku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zał. do zarz. 822 16.96 MB