Historia zmian dla Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Wersja Operations
18/10/2022 - 11:46 przez Szymon Majcherowicz

Bieżąca wersja
19/05/2022 - 16:27 przez Szymon Majcherowicz

27/04/2022 - 20:46 przez Szymon Majcherowicz

21/04/2022 - 17:02 przez Katarzyna Debis

11/03/2022 - 13:58 przez Szymon Majcherowicz

11/03/2022 - 13:26 przez Katarzyna Debis

14/02/2022 - 11:32 przez Szymon Majcherowicz

14/02/2022 - 11:15 przez Szymon Majcherowicz

23/11/2021 - 18:11 przez Zamek Administrator

22/11/2021 - 10:18 przez Zamek Administrator